Công ty thành viên

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Mê Kông

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Mê Kông

Ngày 23/09/2021

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Mê Kông thành lập theo giấy phép số 0105563955 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/10/2011, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 17/09/2013.

Chi tiết

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư RITM - MEKONG

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư RITM - MEKONG

Ngày 23/09/2021

Công ty TNHH đầu tư Ritm – Mekong thành lập theo giấy phép số 0106712046 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/12/2014, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 09/09/2015.

Chi tiết

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BASE VINA

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BASE VINA

Ngày 23/09/2021

Công ty Cổ phần đầu tư  và xây dựng Base Vina được thành lập theo giấy phép số 0106105115 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/02/2013, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 06/03/2014.

Chi tiết

Hợp tác xã thương mại dịch vụ Hợp Thành

Hợp tác xã thương mại dịch vụ Hợp Thành

Ngày 23/09/2021

Hợp tác xã thương mại dịch vụ Hợp Thành được thành lập theo giấy phép số 0107A00016 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/12/1997, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 09/07/2013.

Chi tiết