Đối tác

Đối tác   |   05/05/2016
 


Công ty Cổ phần Hà Thăng

Trụ sở Công ty, Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ cho thuê – tại 125 Hoàng Ngân

Viện Công nghệ – Bộ Công Thương

Khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ – tại 25 Vũ Ngọc Phan

Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Hợp Thành

Nhà ở HTX Thương mại dịch vụ Hợp Thành – tại Phố Núi Trúc, Ba Đình.